Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu znana jest ze swej wysokiej renomy i bogatej oferty edukacyjnej. Powstała w 1993 roku z inicjatywy Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej i od tej pory zaprasza wszystkich chętnych kandydatów, którzy pragną pobierać naukę w wyjątkowo atrakcyjnym regionie. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunkach: zarządzanie, pedagogika, socjologia oraz Filologia. Kształcenie kończy się zdobyciem tytułu licencjata. Uczelnia jest szkołą niepubliczną, która za każdy semestr nauki pobiera opłaty w standardowej wysokości, ustalonej na początku roku akademickiego. Istnieje jednakże szansa zmniejszenia kosztów, dzięki stypendiom, a także grantom, jakie przyznawane są studentom lub uczelni. Rekrutacja na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc na wybrany kierunek. Podstawowym kryterium jest dostarczenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty postępowania rekrutacyjnego. Misją uczelni jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju, co doskonale sprawdza się także w praktyce.