Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest uczelnią niepubliczną, która pobiera opłaty za oferowane kształcenie. Nauka odbywa się na trzech kierunkach: turystyka i rekreacja, geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska. Szkoła gwarantuje solidne, zawodowe wykształcenie, które staje się biletem wstępu na stanowiska, które wymagają od pracowników tytułu inżyniera. Rekrutacja na studia odbywa się według standardowego systemu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc. Na każdym kierunku przewidywana jest ta ta sama wysokość opłat semestralnych i wynosi 2050 zł. Poza programową nauką istnieje także możliwość skorzystania z licznych kursów, jakie oferuje uczelnia oraz szkoleń, takich jak np. Przedsiębiorczy Naukowiec. Ambitni studenci, mający w planach rozwój zawodowej kariery biorą udział w konferencjach oraz wyjazdach zagranicznych, które podnoszą prestiż uczelni i zwiększają szanse absolwentów na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest dobrą inwestycją dla tych, którzy poważnie myślą o swojej zawodowej przyszłości.