Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest bardzo bogata, o czym świadczą działające tu Instytuty. Studia I stopnia kończy się z tytułem licencjata na kierunkach: turystyka i rekreacja, informatyka oraz politologia. Studia uzupełniające magisterskie prowadzi się wyłącznie na kierunku turystyka i rekreacja. Uczelnia ma do zaoferowania także bardzo atrakcyjną propozycję pobierania nauki na studiach podyplomowych. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z kursów i specjalistycznych szkoleń, m.in.: pilota wycieczek, agenta reklamy, managera sportu, instruktora narciarstwa lub kajakarstwa. Wszystkie kursy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, doceniają usytuowanie uczelni, która daje możliwość bezpośredniego obcowania z naturą, znajdywania sensu własnej pracy i budowania przyszłej kariery zawodowej. Uczelnia ponadto, znana jest w całym regionie, chętnie opisywana w gazetach, gdzie niejednokrotnie podkreśla się jej prestiż.