Wyższa Szkoła Ubezpieczeń jest uczelnią niepubliczną, która ma na swoim koncie liczne certyfikaty i nagrody. Jedną z nich jest prestiżowy certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Uczelnia prezentuje wysokie standardy edukacyjne, dysponuje dobrze wykwalifikowanym zespołem dydaktyczno-administracyjnym. Studenci mają tu do wyboru zaledwie jeden kierunek, którym jest finanse i rachunkowość, jednak o bardzo dużej licznie specjalizacji, jak np.: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, rachunkowość i controlling, handel i zarządzanie sprzedażą, bankowość i innowacje finansowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze, deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami, czy finanse służb ochrony zdrowia. Okazuje się, że uczelnia proponuje bardzo zindywidualizowany tok nauczania, który daje studentom możliwość zdobycia gruntownej, zawodowej wiedzy w interesującym ich zakresie. Dostępne na uczelni specjalizacje zostały utworzone po intensywnym badaniu rynku. Większość absolwentów nie ma więc problemu ze znalezieniem pracy.