Akademia Humanistyczna powstała w 1994 roku jako Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Jest uczelnią o statusie niepublicznym, której patronuje Aleksander Gieysztor, polski historyk, specjalista od dziejów średniowiecza. Jej kadra kształci na Wydziałach Administracji, Nauk Politycznych, Socjologii, Filologii Polskiej, Historycznym i Pedagogicznym. Prowadzone są tu studia licencjackie i magisterskie. Uczelnia ma ponadto uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych (w zakresie historii i nauk politycznych). Studenci pobierają naukę w trybie dziennym i zaocznym. Oferowane jest tu ponadto kształcenie podyplomowe.Najaktywniejsi mogą rozwijać swoje zainteresowania, zapisując się do kół naukowych lub chóru, a także poprzez udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Studenckich „Atena”, Mazowieckim Akademickim Turnieju Szachowym, kursach języka chińskiego, chińskiej etykiety, sztuk walki i samoobrony i wielu innych. Uczelnia dysponuje ponadto biblioteką, domem studenckim, Klubem Sportowym „Semiramida” itp.