logo akademia leona koźmińskiegoAkademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną warszawską uczelnią, która na swego patrona wybrała wybitnego polskiego ekonomistę. Działa od roku 1993. Zainteresowanym oferuje m.in. studia na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, finanse i rachunkowość, administracja, a także elitarne studia PRAWO+ (połączenie prawa z zarządzaniem oraz prawa z finansami i rachunkowością). Zajęcia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Uczelnia umożliwia też dalszą edukację na kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych (w tym MBA – Master of Business Administration) oraz doktoranckich (z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania). Ma też uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego. Do dyspozycji studentów oddana jest ponadto biblioteka, Studencka Poradnia Prawna, oddział Akademickiego Związku Sportowego itp. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w międzynarodowej wymianie, podczas praktyk i krótkich wyjazdów zagranicznych.