akademia obrony narodowej logo Historia Akademii Obrony Narodowej sięga 1991 roku, gdyż wówczas powstała na miejscu Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako uczelnia cywilno-wojskowa. Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziale Zarządzania i Dowodzenia prowadzi się zajęcia w ramach studiów I, II i III stopnia (np. na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, ekonomika obronności, europeistyka, logistyka, lotnictwo). Dodatkowe wykształcenie można zdobyć podczas studiów podyplomowych, które skupiają się wokół zagadnienia bezpieczeństwa i obronności, a także w czasie rozmaitych szkoleń i kursów (w tym językowych). Edukacja w AON nie prowadzi natomiast do bezpośredniego uzyskania stopnia oficerskiego. Przy uczelni działają organizacje studenckie, np. Lotnicze Koło Naukowe, Koło Naukowe ARS LEGIS, Koło Naukowe Studentów Logistyki, Studencka Akademia Polowa oraz Akademicki Ośrodek Sportowy. Do dyspozycji studentów oddane są hale sportowe, sala sportów walki, siłownia, gabinet odnowy biologicznej i im podobne.