Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, działająca od 1922 roku jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, rangę samodzielnej uczelni uzyskała w 1976 roku. Na jej patronkę wybrano prof. Marię Grzegorzewską – inicjatorkę badań z zakresu pedagogiki specjalnej i pierwszą dyrektor Instytutu. Warszawska APS oferuje kandydatom studia w dziedzinie edukacji artystycznej (sztuki plastyczne), pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej, psychologii, socjologii, z możliwością wyboru interesujących specjalności (zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich). Prowadzona jest również nauka na dalszych etapach kształcenia – uczelnia proponuje szereg studiów podyplomowych (np. Grafika Komputerowa i Media, Logopedia, Socjoterapia, Studium coachingu), studia doktoranckie oraz liczne kursy dokształcające m.in. w dziedzinie pracy z uczniem upośledzonym. Przy APS działa również Katedra UNESCO, Studenckie Biuro Wolontariatu oraz Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.