Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą uczelnią tego typu w Polsce. Ma status szkoły publicznej. Jej wyspecjalizowana kadra kształci studentów na Wydziałach: Architektury Wnętrz, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Malarstwa, Rzeźby, Sztuki Mediów i Scenografii, Wzornictwa, Zarządzania Kulturą Wizualną (wraz ze Studium Pedagogicznym), prowadząc zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Warszawska ASP ma również uprawnienia do nadawania tytułu doktora sztuki. Uczelnia dysponuje domem plenerowym w Dłużewie. Natomiast studenci zainteresowani jeszcze szerszym rozwojem mogą skorzystać z programów wymiany studenckiej (Leonardo da Vinci i Erasmus), działać w kołach naukowych, brać udział w rozmaitych konkursach. Najzdolniejsi mogą promować swoją twórczość podczas wystaw i wernisaży. Przy uczelni funkcjonuje również biblioteka, muzeum ASP i Uczelniane Centrum Przedsiębiorczości, zaś tężyznę fizyczną pomaga utrzymać Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.