Początki funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie sięgają 1929 roku. Plan stworzenia uczelni poparł sam marszałek, który później został obrany jej patronem. Zainteresowani podjęciem edukacji I, II lub III stopnia na warszawskiej AWF mogą wybrać studia na Wydziale Rehabilitacji, Wydziale Turystyki i Rekreacji, Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu (w Białej Podlaskiej). Uczelnia organizuje również studia podyplomowe i kursy specjalistyczne, zaś dla osób starszych powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne rozwijane są w odpowiednio wyposażonych obiektach. Studenci mają też możliwość skorzystania z zakwaterowania w domach studenckich. Na najambitniejszych czekają ponadto programy wymiany studenckiej, wyjazdy zagraniczne, sekcje sportowe, konferencje i koła naukowe, koło fotograficzne, kabaret, Zespół Tańca Ludowego. Mogą oni także spróbować swoich w rozmaitych zawodach sportowych