almater szkoła wyższa logoALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 1994 roku jako Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie z inicjatywy prof. dr Janusza Merskiego. Jest jedną z prywatnych warszawskich uczelni. Zajęcia prowadzone są w ramach następujących kierunków: Administracja, Ekonomia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Politologia, Turystyka i Rekreacja oraz na studiach podyplomowych (np. Doradztwo finansowe, Rachunkowość). Studentom umożliwiane jest też odbycie dodatkowych kursów. Uczelnia przygotowała ponadto zajęcia dla najmłodszych (Uniwersytet dla Dzieci) i najstarszych (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Z myślą o najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym swoich studentów szkoła nawiązała też współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami (Urzędem Miasta Warszawa, DAAD – Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, Business Center Club, Szkołą Ekonomii i Zarządzania w Bratysławie, Uniwersytetem Mateja Bela w Nitrze), co owocuje licznymi wymianami studenckimi, stażami zagranicznymi czy konferencjami naukowymi.