collegium civitas logoCollegium Civitas w Warszawie jest uczelnią o statusie niepublicznym, która działa od 1997 roku. Jej siedziba mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Kadra naukowa (teoretycy i praktycy) realizuje zajęcia w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach: Dziennikarstwo, Politologia, Socjologia i Stosunki Międzynarodowe. Studenci mogą wybrać jedną z wielu specjalizacji (np. Negocjacje w Dyplomacji, Marketing, Reklama i Nowe Media, Studia Wschodnie i Azjatyckie), a także na wybranych kierunkach kształcić się w języku angielskim lub w trybie dwujęzycznym (polsko-angielskim). Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz ma możliwość nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Collegium Civitas umożliwia swoim studentom rozwój zainteresowań i doskonalenie umiejętności poprzez rozmaite praktyki, wykłady otwarte oraz poprzez włączanie się w działalność kół naukowych (w tym: Koła Gier Multimedialnych, Koła Komiksu, Koła Stosunków Międzynarodowych, Koła Socjologii), sekcji sportowych i artystycznych, gazetki uczelnianej oraz telewizji.