Zainteresowani podjęciem edukacji I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Bezpieczeństwo i higiena pracy czy Zdrowie publiczne mogą wybrać studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Nauczanie odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a w przypadku Pielęgniarstwa – również pomostowych. Kierunek Zdrowie publiczne oferuje dodatkowo szereg specjalności, w tym: Marketing farmaceutyczny, Kontakty z mediami, Higiena stomatologiczna, Zarządzanie kryzysowe. Inną formą kształcenia na uczelni są kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek. Przy Collegium Masoviense w Żyrardowie funkcjonuje biblioteka, basen i sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zapewnia ono również dostęp do materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej. Natomiast studenci zainteresowani jeszcze szerszym rozwojem mogą wpisać się w prace kół naukowych (SKN Ratownictwa Medycznego, SKN Naukowe Negocjatorów, SKN Języka Migowego i SKN Pielęgniarstwa), Studenckiego Koła Sztuki Samoobrony oraz Samorządu Studenckiego.