Collegium Mazovia powstało w 1999 roku jako Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Swą obecną nazwę – Collegium Mazovia uczelnia przyjęła w 2010 roku. W jej murach kształcą się przyszli absolwenci kierunków: administracja, finanse i rachunkowość, pielęgniarstwo (studia licencjackie), architektura krajobrazu, budownictwo, informatyka (studia inżynierskie) oraz ekonomia i zdrowie publiczne (studia licencjackie i magisterskie). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dodatkowe wykształcenie można zdobyć podczas studiów podyplomowych. Na studentów zainteresowanych rozwojem intelektualnym czekają koła naukowe, konferencje organizowane w kraju i za granicą, cykliczne seminaria, programy wyjazdów zagranicznych. Mogą oni też sprawdzić swoje siły, kandydując do Parlamentu Studenckiego Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Z kolei pomoc w wykorzystaniu w celach zarobkowych nabytej wiedzy i umiejętności oferuje Biuro Karier.