Collegium Varsoviense zostało założone w Warszawie w 2001 roku jako Szkoła Wyższa Warszawska (nazwę zmieniono w roku 2007). Od 2010 roku należy do konsorcjum uczelni „Futurus” (wraz z Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego, Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie). Posiada status szkoły niepublicznej. Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia edukacji na studiach licencjackich w zakresie administracji, ekonomii, politologii, socjologii, zarządzania, zdrowia publicznego oraz w ramach studiów inżynierskich – na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, gospodarka przestrzenna, informatyka i inżynieria środowiska. W toku kształcenia wykorzystuje się techniki nauczania na odległość (za pośrednictwem platformy edukacyjnej eFuturus). Na studentów CV czekają odpowiednio wyposażone aule, sale audytoryjne, laboratoria, biblioteka. Najzdolniejsi nagradzani są stypendiami, w tym sponsorowanymi ze źródeł zewnętrznych, tj. przez rozmaite firmy i instytucje.