Historia EAS w Warszawie sięga 1992 roku (powstała z inicjatywy Antoniego Fałata – znanego malarza, grafika i rysownika). Ma charakter niepublicznej szkoły wyższej o statusie uniwersyteckim. Obecnie kandydatom proponowane są studia I i II stopnia w dziedzinie: grafiki artystycznej (w tym sztuki multimedialnej jako jednej ze specjalizacji na kierunku Grafika), malarstwa, architektury i urbanistyki. Kształcenie odbywa się także w ramach jednorocznych studiów mistrzowskich.
Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – teoretyków oraz praktyków (uznanych artystów). Studenci rozwijają swoje talenty również podczas plenerów artystycznych, jako że Europejska Akademia Sztuk jest w posiadaniu własnego ośrodka plenerowego w Nadrzeczu koło Biłgoraja. Uczelnia promuje najzdolniejszych poprzez system stypendiów, zachęcanie do udziału w konkursach w kraju i za granicą, a także oferując pomoc w organizowaniu wystaw i wernisaży – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych (dysponuje bowiem własną galerią).