EWSIE została powołana do życia w 2007 roku w Warszawie. W systemie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci na kierunku Informatyka (studia inżynierskich) oraz Zarządzanie (studia licencjackie) oraz oferuje studia magisterskie w zakresie marketingu i reklamy w sieci, zarządzania organizacją i kapitałem ludzkim, rachunkowości i controllingu, zarządzania technologiami informatycznymi, zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym oraz mediów i komunikacji społecznej. Studenci pobierający naukę w trybie niestacjonarnym mogą brać udział w zajęciach poprzez wykorzystanie Internetu i środków telekomunikacyjnych. Funkcjonuje tu również wirtualny dziekanat i uczelniana platforma e-learningowa Moodle. Przy uczelni działa ponadto biblioteka, pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności oferuje Biuro Karier, zaś w planie jest powołanie stowarzyszenia absolwentów Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej. Na studentów czeka też wsparcie finansowe dzięki systemowi stypendiów i ulgowym opłatom za naukę.