W 1997 roku z inicjatywy warszawskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich została powołana w Warszawie EWSPA. Ta niepubliczna uczelnia edukuje w systemie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo i Prawo z elementami psychologii, oferując szeroką gamę specjalności (np. Międzynarodowe prawo gospodarcze, Prawo i postępowanie administracyjne w UE, Prawo oświatowe, Psychologia sądowa), prowadzonych w języku polskim lub – w niektórych przypadkach – również angielskim. Na zainteresowanych czekają także studia podyplomowe i kursy dokształcające. Uczelnia umożliwia również odbycie studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) w trybie niestacjonarnym (co jest alternatywą dla osób przebywających za granicą; mogą oni ponadto uczestniczyć w organizowanych przez szkołę w wykładach otwartych, które odbywają się w wybranych europejskich i amerykańskich miastach). Dodatkowym atutem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji jest dysponowanie zamiejscowym Wydziałem Prawa w Londynie.