Osoby zainteresowane studiami z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego mogą odbyć edukację w warszawskiej LSW, prywatnej uczelni, która kształci filologów od 1999 roku (w zależności od wybranej specjalizacji, wśród absolwentów znajdują się nauczyciele języków obcych, tłumacze i redaktorzy multimediów lingwistycznych). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zainteresowani mogą wnioskować też o indywidualny tok nauki. W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto studia podyplomowe i kursy (m.in. przygotowujące do egzaminów w celu uzyskania międzynarodowych certyfikatów znajomości języków obcych). Szkoła zapewnia ponadto materiały e-learningowe. Przy uczelni działa biblioteka, Biuro Karier, Polsko Chińskie Centrum Edukacyjno Kulturalne, a najambitniejsi mogą włączyć się w pracę Samorządu Studenckiego. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie jest również organizatorem Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów i Olimpiady LSW.