PWSZ w Ciechanowie powstał w roku 2001. Obecnie kandydatom proponowane są studia I stopnia w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, dziennikarstwa i  komunikacji społecznej, ekonomii, informatyki, mechaniki i budowy maszyn, rolnictwa, kulturoznawstwa oraz pielęgniarstwa. W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto studia podyplomowe i kursy prowadzone przez Akademickie Centrum Kształcenia. Uczelnia dysponuje też biblioteką i Biurem Karier. Ambitni spełniają się w kołach naukowych i Samorządzie Studenckim. Warto jednak pamiętać, że studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie to nie tylko poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego. To także czas rozwijania własnych pasji – uczelnia zapewnia dostęp do dodatkowych zajęć sportowych (z futbolu, kulturystyki, tenisa stołowego, pływania), organizuje międzywydziałowe turnieje sportowe, pozwala włączyć się w zawody ogólnopolskie. Istnieje tu także Koło Turystyczne TRAPER, Klub Studenta, kabaret zETKA i wiele innych organizacji.