PWSZ w Płocku to działająca od 1999 roku publiczna uczelnia, która wywodzi się z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego. Kadra naukowo-dydaktyczna realizuje zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach studiów I stopnia na kierunkach: Ekonomia, Filologia, Informatyka, Matematyka, Pedagogika, Pielęgniarstwo. Studenci mogą do wyboru szeroki wachlarz specjalizacji. Uczelnia organizuje również studia podyplomowe i specjalistyczne szkolenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku stawia sobie za cel aktywowanie swoich studentów, toteż organizuje liczne konferencje i wykłady otwarte, a także zachęca ich do działalności w kołach naukowych, klubie Akademickiego Związku Sportowego, chórze VOX JUVENTUTIS czy do brania udziału w uczelnianych i pozauczelnianych konkursach i programach typu: Wakacyjne Staże Studenckie lub Stypendium z Wyboru. Przy szkole funkcjonuje biblioteka, Dom Studenta, Biuro Karier, a także Akademickie Liceum Ogólnokształcące.