Pedagogium jest prywatną szkołą wyższą o profilu pedagogicznym i społecznym. W ofercie edukacyjnej można znaleźć różne specjalności i specjalizacje kierunku Pedagogika (np. Logopedia, Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim lub niemieckim) i Praca socjalna (np. Opieka gerontologiczna, Praca z dzieckiem i rodziną, Resocjalizacja w środowisku otwartym). Nauczanie odbywa się na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych. Dodatkową formą kształcenia są rozmaite kursy i szkolenia. Przy uczelni działa biblioteka, Biuro Karier, oraz założona z inicjatywy szkoły Fundacja Pedagogium. Ambitni studenci mogą realizować swoje pasje i zdobywać nowe doświadczenia poprzez działalność w teatrze studenckim Scena Pedagogium, aktywność w Samorządzie Studenckim lub Kole Naukowym Twórczej Resocjalizacji, udział w licznych warsztatach, konferencjach, panelach, wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, projektach artystycznych czy konkursach.