Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia. Na jej patronów zostali wybrani Zofia i Jonasz Łykowie, polscy lekarze przez wiele lat pracujący na misjach zagranicznych (np. w Afryce). Siedziba tej prywatnej uczelni mieści się w Podkowie Leśnej w województwie mazowieckim. Kandydatom proponowane są studia pierwszego stopnia (licencjackie) w dziedzinie fizjoterapii i medycyny osteopatycznej. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko zapewnia zajęcia pod okiem doświadczonej kadry oraz dużą ilość praktyk. Ambitni studenci mogą dodatkowo realizować swoje pasje i zdobywać nowe doświadczenia poprzez działalność w kołach naukowych – SKN Fizjoterapii i SKN Osteopatii, natomiast pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności oferuje Biuro Karier. Przy uczelni działa też biblioteka, Wydawnictwo PWSM i Centrum Rehabilitacji.