Warszawska politechnika jest najstarszą uczelnią tego typu w naszym kraju. Kandydaci na studia mają szeroki wybór – kilkanaście wydziałów miejscowych i 2 zamiejscowe (w Płocku) oferują edukację na poziomie I, II, III stopnia oraz podyplomowym nie tylko na typowo technicznych kierunkach (jak np. Automatyka i robotyka, Budownictwo, Elektronika, Inżynieria materiałowa), lecz również studia z zakresu administracji czy zarządzania. Przygotowano także ofertę dla najstarszych w postaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na studentów zainteresowanych rozwojem intelektualnym czekają koła naukowe i konferencje, na obieżyświatów – wymiany studenckie, Akademicki Klub Turystyki MALUCH oraz Schronisko Koliba w Bieszczadach, na sportowców – Klub Uczelniany AZS, na tych, którzy chcą pokazać się w mediach – miesięcznik I.PEWU, Radio Aktywne, portal polibuda.info oraz Studencka Telewizja Internetowa TVPW, zaś tym, którzy myślą o wykorzystaniu w celach zarobkowych zdobytej wiedzy i umiejętności, pomoże Biuro Karier.