Uczelnia powstała w Warszawie w 1991 roku jako Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji. W roku 2007 uzyskała obecną nazwę wraz z rozszerzeniem profilu kształcenia o zagadnienia dotyczące najnowszych technologii. Obecnie kandydatom proponowane są studia I stopnia na kierunkach: Administracja, Dyplomacja, Ekonomia, Informatyka i Kosmetologia oraz jednolite magisterskie studia prawnicze. Kształcenie odbywa się także w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz rozmaitych kursów (np. językowych lub z zakresu bezpieczeństwa informacji, obsługi programów komputerowych itp.). PWSBIA włączyła się w program Microsoft Developer Network Academic Alliance. Działają tu ponadto organizacje studenckie – Samorząd Studencki, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Studencki Ośrodek Konsultacyjny, oddział międzynarodowego AIESEC, organizowane są liczne gry dydaktyczne, imprezy sportowe i rekreacyjne. Szkoła nie zapomina również o swoich absolwentach – w 2005 roku nadano im szereg praw i przywilejów, w tym: dostęp do biblioteki i konsultacji udzielanych przez jej pracowników.