Początki funkcjonowania RSW sięgają roku 1995 – wówczas powołano Wyższą Szkołę Finansów i Bankowości w Radomiu (obecną nazwę uczelnia uzyskała w 2007 roku). Zainteresowanym oferuje ona studia I stopnia na kierunkach: Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Geodezja i kartografia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne. Kształcenie odbywa się także w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń (w tym bezpłatnych, finansowanych ze środków UE), a także Europejskiej Szkoły Policealnej. Dla najstarszych przygotowano Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kampus szkoły – poza salami wykładowymi i ćwiczeniowymi – zawiera biblioteki, bufety studenckie, Akademickie Centrum Rehabilitacji, Akademicką Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Hotel Asystencki. Słuchacze Radomskiej Szkoły Wyższej mogą rozwijać się poprzez działanie w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych, konferencjach i targach, redagowanie akademickiej gazety „Żaczek” czy pracę charytatywną w charakterze wolontariuszy.