szkoła wyższa bogdana jańskiego logoSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została założona w 1993 roku w Warszawie. Początkowo działała jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. Ma status uczelni niepublicznej. Na jej patrona wybrano wybitnego człowieka doby romantyzmu (o jego rozległych zainteresowaniach świadczy fakt, iż był jednocześnie filozofem, prawnikiem i ekonomistą). Uczelnia, wzorując się na swoim patronie, prowadzi szerokie spectrum nauczania – w ramach studiów I st. kształci m.in. na kierunku architektura i urbanistyka, filozofia, pedagogika, socjologia, zarządzanie. Umożliwia też kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (zarządzanie) oraz na studiach podyplomowych. Jeszcze szerszą ofertę edukacyjną zapewniają wydziały zamiejscowe (m.in. w Chełmie, Krakowie, Szczecinie, Zabrzu). Uczelnia stara się ponadto przybliżać swoim studentom Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego, nie ma jednak statusu szkoły wyznaniowej. Przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego działa również Akademickie Centrum Coachingu, Samorządowe Centrum Eksperckie, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Języków Obcych i in.