SWPW jest niepubliczną uczelnią, która na swego patrona wybrała Pawła Włodkowica – polskiego uczonego, prawnika i pisarza, który żył na przełomie XIV i XV wieku. Uczelnia działa od roku 1992. Powstała jako Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Płocku z inicjatywy Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” Sp. z o.o. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym m.in. na kierunkach Administracja (lic. i mgr.), Bezpieczeństwo i higiena pracy (lic.), Informatyka (inż.), Pedagogika (lic. i mgr.), Pielęgniarstwo (lic. oraz pomostowe), Wychowanie fizyczne (lic.) i Zarządzanie (lic. i mgr.) oraz na studiach podyplomowych. Przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica działa Akademickie Koło PCK, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, klub AZS Włodkowic, Kameralny Chór Akademicki, Zespół Taneczny „Impresja”, oddział Studenckiego Forum BCC, Akademickie Koło Studentów i Absolwentów, Biuro Karier Zawodowych, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i wiele innych inicjatyw i organizacji.