Uczelnia ta powstała w Warszawie w 2001 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przymierze Rodzin – organizacji pożytku publicznego, która promuje wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim. Oferuje wykształcenie I stopnia na kierunkach Informatyka (specjalność: Geoinformatyka), Filologia Polska (specjalność: Nauczycielska, Medialna, Kulturoznawcza), Turystyka i Rekreacja, Geografia, Pedagogika, Socjologia, Zdrowie Publiczne itd. Prowadzi w tym zakresie również studia podyplomowe (w tym prowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim). Dla najstarszych przygotowano zaś Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Studenci mogą rozwijać swoje zdolności również poza obowiązkowymi zajęciami – czeka na nich Koło Naukowe Geograficzno-Turystyczne MRÓWA. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin wspiera swoich studentów również materialnie (poprzez zapomogi, stypendia socjalne, specjalne, za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także promocyjne i ulgowe opłaty za naukę).