SWPS to działająca od 1996 roku warszawska uczelnia prywatna. Na Wydziałach: Kulturoznawstwa i Filologii, Prawa i Nauk Społecznych oraz Psychologii prowadzone są studia I, II i III stopnia oraz podyplomowe. Zajęcia odbywają się też w siedzibach wydziałów zamiejscowych w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Szkoła edukuje przyszłych psychologów, filologów obcych (w tym anglistów, iberystów, italianistów), socjologów, prawników i in. Ma też uprawnienia nadawania tytułu doktora habilitowanego w zakresie psychologii i kulturoznawstwa. Dla studentów przygotowano edukację w języku angielskim, liczne wyjazdy zagraniczne, wymiany studenckie nie tylko na terenie Unii Europejskiej, konkursy, debaty, spotkania autorskie i wykłady otwarte. Ważnym wydarzeniem jest Festiwal SWPS, który służy integracji kadry ze studentami, daje im możliwość podzielenia się swoimi pasjami badawczymi, zaprezentowanie wyników swojej pracy. Festiwalowi towarzyszy Studencka Sesja Naukowa.