W 1993 roku z inicjatywy Ryszarda Łazarskiego, działacza oświatowego i społecznego, została powołana w Warszawie Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, uczelnia, która obecnie nosi nazwę swojego założyciela. Jej kadra kształci studentów na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Ekonomii i Zarządzania w ramach studiów I stopnia (Administracja, Pedagogika specjalna, Finanse i Rachunkowość), II stopnia (Administracja, Master in Public Administration) oraz jednolitych magisterskich (Prawo). Istnieje także odbycia edukacji na kierunkach anglojęzycznych (BA in International Relations and European Studies, BA in Business Economics, Stosunki Międzynarodowe i in.). W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe. Ponadto ambitni studenci mogą realizować swoje pasje i zdobywać nowe doświadczenia poprzez działalność w kołach naukowych, klubach dyskusyjnych, uczelnianym magazynie „obSESJA”, Studenckiej Poradni Prawnej, w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, a także poprzez udział w wyjazdach zagranicznych.