Początki funkcjonowania UKSW sięgają roku 1954 – wówczas to utworzono Akademię Teologii Katolickiej. Nową nazwę uczelnia zyskała 1999 roku, obierając na swego patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jej ofercie edukacyjnej można znaleźć obecnie nie tylko kierunki związane z nauką Kościoła Katolickiego, jak teologia (np. specjalności: Teologia Ogólna, Teologia Kultury, Misjologia itp.), prawo kanoniczne (specjalności: Kanoniczna i Kanoniczno-cywilna) czy historia (np. specjalności: Historia literatury wczesnochrześcijańskiej, Muzykologia Kościelna, Historia Cywilizacji Śródziemnomorskich), lecz również Ochronę Środowiska, Ekonomię, Europeistykę, Chemię Fizykę, Informatykę i Ekonometrię lub Matematykę. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego bierze udział również w rozmaitych akcjach i inicjatywach – realizuje kursy jako Uniwersytet Otwarty, utworzył Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, prowadzi Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, włącza się w programy MOST i ERASMUS. Na studentów czeka również np. uczelniany teatr, chór, AZS, duszpasterstwo akademickie.