Historia UMFC jest długa, gdyż wywodzi się on ze Szkoły Głównej Muzyki (1810 r.), w ciągu dekad wielokrotnie przekształcanej i przemianowywanej (a to w Szkołę Dramatyczną, to znowu w Konserwatorium Państwowe itd.), by w 1979 r. stać się Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w 2008 r. – Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Dobór patrona nie był przypadkowy – genialny pianista i kompozytor był jednym z pierwszych uczniów tej placówki. Na 7 wydziałach odbywają się zajęcia w ramach studiów licencjackich i magisterskich (np. na kierunkach: Dyry­gen­tura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna, Taniec, Reżyseria dźwięku, Wokalistyka). Uczelnia nadaje także tytuł doktora nauk humanistycznych i doktora sztuk oraz ma uprawnienia do habilitacji. Uniwersytet, dbając nie tylko o rozwój umiejętności swoich podopiecznych, ale i w celu promowania muzyki, organizuje liczne koncerty, podczas których promują się działające tu orkiestry i chóry (Warszawski Chór Chłopięcy i Męski, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Chopin Academia Orchestra, Chór Mieszany UMFC, Chopin Vocal Consort).