Historia tej uczelni sięga 1950 roku. W ciągu dekad swojej działalności wielokrotnie zmieniano jej strukturę organizacyjną i nazwę (np. w latach 1996-2012 funkcjonowała jako Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), by w 2012 roku nadać jej rangę uniwersytetu. Obecnie na Wydziałach Informatyki i Matematyki, Sztuki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Transportu i Elektrotechniki, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Filologiczno-Pedagogicznym, Ekonomicznym i Mechanicznym prowadzi się zajęcia w ramach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Z myślą o jak najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym studentów UTH w Radomiu do dyspozycji swoich podopiecznych przeznaczył bibliotekę, koła naukowe, czasopismo uczelniane, chór akademicki. Nie brak tu też organizacji o bardziej rekreacyjnym charakterze – działa tu m.in. Akademickie Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Akademicki Związek Sportowy, Klub Jeździecki, a także kluby studenckie Aula i Alibi.