WSZ-SW powstała w roku 1992 staraniem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Jest szkołą prywatną, która oferuje kandydatom studia I i II stopnia w dziedzinie marketingu i zarządzania (np. Marketing, Zarządzanie biurem, Zarządzanie finansami, Zarządzanie jakością, Zarządzanie personelem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w administracji). Prowadzone są tu również studia podyplomowe i szeroki wachlarz kursów i szkoleń w ramach doskonalenia kadr. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (system studiów zaocznych lub wieczorowych). Przy uczelni funkcjonuje Profesjonalne Studium Doradztwa i Coachingu, Biuro Karier, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju itp. Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa współpracuje też z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Międzynarodową Akademią Nauk w San Marino oraz z Centrum Edukacyjnym „EMPIRIA”, realizując rozmaite programy (np. Partnerstwo Polsko-Polonijne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kraju).