Osoby zainteresowane studiami II stopnia z zakresu zarządzania mogą odbyć edukację w WWSE, niepublicznej uczelni, która kształci od roku 1993 (jej patronem został wybitny polski ekonomista), zaś od 2010 roku należy do konsorcjum uczelni „Futurus” (współtworzonym wraz z Collegium Varsoviense, Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu i Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie). Warto nadmienić, że podczas nauczania wykorzystuje się techniki nauczania na odległość poprzez zastosowanie platformy edukacyjnej eFuturus (przy uczelni działa Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKnO). Na studentów czeka odpowiednio wyposażony kampus akademicki wraz z biblioteką, zaś w praktycznym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności pomaga im Biuro Karier. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna wspiera swoich studentów również materialnie – poza standardowymi stypendiami otrzymywanymi z budżetu państwa, najzdolniejsi mają szansę powalczyć o stypendia fundowane ze źródeł zewnętrznych.