WWSH jest prywatną szkołą wyższą o profilu humanistycznym, założoną przez WSZECHNICĘ WARSZAWSKĄ w 2002 roku. Na patrona wybrano Bolesława Prusa – nie tylko pisarza, lecz również publicystę doby oświecenia. Mury szkoły opuszczają kulturoznawcy (licencjaci i magistrowie) oraz dziennikarze (licencjaci). Do dyspozycji studentów pozostają liczne specjalności: (na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna np.: Pedagogika mediów, Edytorstwo medialne z elementami dziennikarstwa prasowego; na kierunku Kulturoznawstwo: Kreatywne pisanie, Media relations i wiele innych). Uczelnia, nie posiadając własnych domów studenckich, zapewnia swoim podopiecznym zakwaterowanie w Domu Asystenta Wojskowej Akademii Technicznej. Studia w WWSH to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Ambitni mogą wpisać się m.in. w organizację imprez edukacyjnych, np. Festiwalu Wokulskiego, Happeningów Prusowskich, konkursów tematycznych, które odbywają się dzięki współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, Urzędem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.