Pasjonaci technologii informacyjnej, którzy chcą wiązać swoje życie zawodowe ze swoimi zainteresowaniami, mają do dyspozycji studia w WWSI, która kształci na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na kierunku Informatyka, oferując szerokie spectrum specjalności (Inżynieria oprogramowania, Inżynieria multimediów, Inżynieria sieci teleinformatycznych, Informatyczne technologie zarządzania i wiele innych), w tym studia anglojęzyczne (IT Project Management, Applied Computer Science). Z myślą o najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym swoich studentów szkoła prowadzi dodatkowe wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty. Uzyskaną wiedzę można utrwalić i poszerzyć w uczelnianej bibliotece, zaś nad wykorzystaniem tych wiadomości i umiejętności w praktyce czuwa Biuro Karier i Staży Zawodowych (obsługując m.in. Akademicką Giełdę Pracy). Z kolei działające tu Studium Języków Obcych zajmuje się organizacją wyjazdów zagranicznych dla studentów, absolwentów i pracowników (realizacja programów Erasmus, Leonardo da Vinci, Wizyty Studyjne oraz Vulcanus in Japan).