Zainteresowani studiami skupionymi wokół medycyny mogą wybrać WUM, państwową uczelnię, która została założona w 1809 roku w Warszawie. Obecnie zajęcia prowadzone są w ramach kilkunastu kierunków, w tym: analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich. Studenci swoje doświadczenie zdobywają m.in. w placówkach założonych przez Uniwersytet, np. w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. Działają tu również biblioteka, Biuro Karier, chór, orkiestra kameralna, miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”, Muzeum Historii Medycyny. Uczelnia jest też koordynatorem konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii oraz aktywnie prowadzi współpracę z placówkami zagranicznymi, organizując wyjazdy, wymiany studenckie czy staże poza granicami Polski.