Wszechnica Polska została powołana do życia w 2001 roku w Warszawie przez Zarząd Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Kadra naukowa i dydaktyczna realizuje zajęcia w ramach studiów I stopnia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Filologia, Zdrowie Publiczne itp., a na studiach II stopnia z zakresu pedagogiki i filologii obcych (angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej). Studenci mogą wybrać jedną z wielu specjalizacji. Wydziały prowadzą ponadto kształcenie podyplomowe. Uczelnia umożliwia również przeprowadzenie wybranych przedmiotów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (poprzez uczelnianą platformę e-learningową), a jej strona internetowa wyposażona jest w Wirtualny Dziekanat. Studenci i absolwenci pragnący wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w celach finansowych mogą liczyć na pomoc ze strony Biura Karier Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej (włączając w to konsultacje psychologiczne i zawodowe oraz różnorodne warsztaty)