WSAP została założona w 1994 roku w Ostrołęce staraniem Fundacji „Iuris Scientia”. Ma status uczelni niepublicznej. Kandydatom proponuje studia I i II stopnia na kierunku administracja. Dla studentów przewidziane są różnorodne specjalności, np. Administracja publiczna, Rachunkowość i finanse publiczne, Służby porządku publicznego, Samorząd terytorialny. Szkoła prowadzi w tym zakresie również studia podyplomowe. Nauka, w zależności od specjalności, odbywa się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. By umożliwić szerokie spectrum edukacji teoretycznej i praktycznej, do dyspozycji studentów oddana jest biblioteka i nowoczesne zaplecze dydaktyczne (aule, sale ćwiczeniowe, pracownie komputerowe). Do sumiennej pracy mobilizują ich stypendia za wyniki w nauce (rektora i ministra) oraz konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce działa ponadto Samorząd Studencki, Centrum Szkoleniowe, Stowarzyszenie Absolwentów, hotel, Klub u Studentów.