Warszawska WSAS jest prywatną szkołą wyższą o profilu administracyjnym. W swej ofercie edukacyjnej proponuje studia licencjackie i magisterskie na kierunku Administracja (specjalnościami na studiach I stopnia są: Administracja publiczna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja sądowa, Służba cywilna) oraz podyplomowe (m.in. z zakresu BHP). Wiedza i umiejętności zdobywane są podczas wykładów i ćwiczeń, zaś niezbędne doświadczenie – podczas praktyk oraz wyjazdów zagranicznych (uczelnia prowadzi wymiany studenckie z uczelniami z Estonii, Łotwy i Rosji). Przy Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej funkcjonuje Biblioteka, Studium Języków Obcych oraz organizacje akademickie – Samorząd Studentów WSAS, studenckie koło naukowo-badawcze TSAPiR, Koło Naukowe STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Koło Naukowe SAMORZĄD LOKALNY. Obsługiwany jest ponadto Wirtualny Dziekanat. Na studentów czeka też wsparcie finansowe dzięki zapomogom i systemowi stypendiów socjalnych, rektorskich (za wysokie wyniki w nauce) i specjalnych.