Warszawska WSA została powołana do życia w 2008 roku. Jest szkołą niepubliczną, która skupia się na edukacji w zakresie charakteryzacji, projektowania graficznego, performance, tańca, filmu i fotografii. Prowadzi studia na kierunku Malarstwo (proponując następujące specjalności: Malarstwo w scenografii, Kostium i rekwizyt sceniczny oraz Obraz multimedialny), nadając po obronie pracy dyplomowej tytuł licencjata. Ściśle współpracuje też z dwuletnim Niepublicznym Studium Plastycznym. Dla studentów przygotowano profesjonalnie urządzone stanowiska projektowania grafiki i pracownie charakteryzacji (zawierające specjalistyczne materiały do ćwiczeń) i malarskie, a także garderobę oraz studio filmowe i fotograficzne. Najambitniejsi mają okazję skorzystać z dodatkowych wykładów i warsztatów. Uczelnia bierze również udział w rozmaitych akcjach, np. Dniach Teatru, gali wyborów MISS AWF, Artystycznej Grze Miejskiej, a także organizuje wernisaże i wystawy indywidualne i zbiorowe prac swoich studentów.