W 2005 roku została powołana w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBiO). Jej patronem jest marszałek Józef Piłsudski. Zainteresowani podjęciem edukacji I i II stopnia mogą wybrać studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkoła ma także wydział zamiejscowy w Nisku. Uzyskana podczas zajęć wiedza może być utrwalona i poszerzona dzięki zbiorom biblioteki akademickiej (a także zaprzyjaźnionych bibliotek zewnętrznych), zaś nabyte umiejętności pozwoli wykorzystać w praktyce Biuro Karier i Współpracy Międzynarodowej. Szkoła wspiera swoich studentów również materialnie – nie tylko dzięki standardowym zapomogom i stypendiom otrzymywanym z budżetu państwa (socjalnym, specjalnym – dla osób niepełnosprawnych, rektora i ministra – dla tych, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe), lecz również rozmaite promocyjne i ulgowe opłaty za naukę.