Osoby zainteresowane studiami z zakresu bankowości, ekonomiki rolnictwa, finansów, informatyki, logistyki, rachunkowości, zarządzania itp. mogą odbyć edukację w WSBiZ w Ciechanowie. Ma ona uprawnienia do prowadzenia edukacji I stopnia na studiach z zakresu finansów i rachunkowości. Do dyspozycji studentów oddano wiele specjalności, np.: Bankowość i ubezpieczenia, Ekonomika i finanse rolnictwa, Informatyczne technologie biznesu, Zarządzanie finansami w biznesie i administracji, a także studia podyplomowe. Pobierają oni naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie współpracuje z Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczną im. E. Wiszniewskiego (konsorcjum Futurus) i wspólnie z nią prowadzi studia magisterskie z zarządzania, wykorzystując metody i materiały Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO. Na studentów ciechanowskiej WSBiZ czekają profesjonalnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka z czytelnią i dostępem do stanowisk komputerowych i drukarek.