WSB to prywatna uczelnia działająca w Radomiu od 1998 roku. Na jej patrona wybrano Jana Chrapka – biskupa Kościoła Katolickiego, socjologa i społecznika. Prowadzone są tu niestacjonarne studia licencjackie (Administracja, Ekonomia) i inżynierskie (Mechanika i Budowa Maszyn), a także – przy współudziale konsorcjum uczelni Futurus – magisterskie (w systemie distance-learning – kształcenie na odległość). Uczelnia organizuje również studia podyplomowe. By umożliwić szerokie spectrum edukacji teoretycznej i praktycznej, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu zapewnia swoim studentom wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, odpowiednio wyposażoną bibliotekę, nowoczesną pracownię komputerową, wsparcie Akademickiego Biura Karier. Najaktywniejsi mogą sprawdzić się w uczelnianym czasopiśmie „NASZA AKADEMIA” oraz Samorządzie Studenckim, który nie tylko organizuje imprezy okolicznościowe, lecz również reprezentuje interesy studentów przed władzami szkoły. Na studentów czeka też system stypendiów socjalnych, specjalnych, a także za wyniki w nauce – rektora oraz ministra.