WSCiL jest uczelnią o statusie niepublicznym, która ma uprawnienia do nauczania na studiach z zakresu Transportu (inżynierskie) oraz Stosunków międzynarodowych (licencjackie i magisterskie) o specjalności Logistyka międzynarodowa i Międzynarodowa współpraca celna. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto studia podyplomowe i szkolenia dokształcające z kręgu logistyki, zarządzania celnego, prawa, finansów i rachunkowości etc. Uczelnia dysponuje solidnym zapleczem lokalowym – zajęcia są prowadzone w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych, pracowniach językowych i laboratoriach komputerowych. Studenci mogą korzystać z siłowni i sali gimnastycznej. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie umożliwia swoim podopiecznym rozwój zainteresowań i doskonalenie umiejętności poprzez działalność w kołach naukowych (np. Kole WSCiL lub Kole Wschodnim WSCiL) lub klubie AZS, a także udzielanie się w gazecie uczelnianej i Studenckim Klubie Wolontariatu.