Miłośnicy sportu, którzy pragną związać życie zawodowe ze swoimi pasjami, mogą podjąć studia w WSEWS, uczelni niepublicznej, której kadra naucza w Warszawie od 2002 roku (ma ona również swój oddział we Wrocławiu i Bielsko-Białej). Na zainteresowanych czekają studia licencjackie na kierunku Wychowanie fizyczne o specjalności: Menedżer sportu, Organizator imprez sportowych, Instruktor sportu piłka nożna. Istnieje również możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich, instruktorskich i trenerskich. Na studentów czekają odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne i obiekty sportowe, różnorakie obozy letnie i zimowe (w kraju i za granicą). Zdobywają oni też kwalifikacje i niezbędnie doświadczenia podczas wolontariatu sportowego. Uczelnia ponadto organizuje lub współorganizuje liczne przedsięwzięcia, np. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, Olimpiadę Przedszkolaków w Warszawie, Maraton Warszawski, a ponadto zajmuje się aktywizacją osiedlowych klubów sportowych. Działa tu też Akademia Futbolu.