wyższa szkoła ekologii i zarządzania logoWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to działająca od 1995 roku warszawska prywatna uczelnia o charakterze techniczno-artystycznym. Na Wydziale Architektury, Wydziale Ekologii i Wydziale Zarządzania prowadzone są studia licencjackie i inżynierskie (I st.), magisterskie (II st.) oraz podyplomowe. By umożliwić szerokie spectrum edukacji teoretycznej i praktycznej, WSEiZ zapewnia liczne sale wykładowe, ćwiczeniowe, projektowe, laboratoria, które wyposażone są w odpowiedni sprzęt, oraz dysponuje Terenową Stacją Ochrony Przyrody i Krajobrazu we wsi Klaudyn-Laski. Ponadto w ramach współpracy z rozmaitymi firmami organizuje konferencje, projekty, a także konkursy dla studentów. Przy uczelni działa również Biuro Karier oraz organizacje studenckie, w tym m.in.: Koło Naukowe Turystyki Ekologicznej, Koło Naukowe Zdrowia Publicznego. Szkoła wspiera swoich studentów również materialnie – poza standardowymi stypendiami otrzymywanymi z budżetu państwa (m.in. stypendium socjalnym, stypendium Rektora dla najlepszych studentów etc.) przewidziane są rozmaite promocyjne i ulgowe opłaty za naukę.