W 2002 roku z inicjatywy Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości została powołana WSES – niepubliczna szkoła wyższa. W ramach studiów I stopnia edukuje ona przyszłych licencjatów zarządzania, proponując im następujące specjalności: Menadżer jakości, Podatki i rachunkowość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie samorządem terytorialnym, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studenci pobierają naukę w trybie dziennym i zaocznym. Istnieje też możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (Zarządzanie oświatą, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie i in.). Uczelnia przeprowadza ponadto międzynarodowe egzaminy językowe London Tests of English i London Tests of English for Children. Z myślą o najszerszym rozwoju intelektualnym i zawodowym swoich studentów Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce powołała do życia bibliotekę i Studenckie Koło Naukowe „Zarządzania i Marketingu”. Uczelnia zapewnia również dostęp do materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej.